RESULTATS - CAMP 2

ADAPTACIÓ
5 OCTUBRE 19 OCTUBRE 26 OCTUBRE
 
LLIGA
9 NOVEMBRE 16 NOVEMBRE 23 NOVEMBRE
30 NOVEMBRE 14 DESEMBRE 21 DESEMBRE
11 GENER 18 GENER 25 GENER
1 FEBRER 8 FEBRER  15 FEBRER 
 
COPA
29 FEBRER 7 MARÇ 14 MARÇ
21 MARÇ 28 MARÇ 4 ABRIL
18 ABRIL 25 ABRIL 9 MAIG
16 MAIG 23 MAIG 6 JUNY